Vestfold El-tilsyn

Vestfold El-tilsyn driver utelukkende med kontrollørvirksomhet av elektriske anlegg og har vært Norik-kunde i mange år.

Lite firma med mange kunder

– Vi kikket etter et system som kunne passe våre behov. Slik kom vi i kontakt med Norik. Deres løsning var midt i blinken for oss!

Daglig leder i Vestfold El-tilsyn, Sverre Larsen, er godt fornøyd med Norik. Vestfold El-tilsyn AS ble grunnlagt i 1998, og er et lite firma med bare to ansatte og én innleid. I dag har de over 300 kunder. Blant dem er alle videregående skoler i Vestfold samt Jotun Fabrikker i Sandefjord.

Kontrollene blir utført uten føring mot utbedring av eventuelle feil og mangler som blir avdekket. Dokumentasjonen overleveres i skrift og bilde som et konsulentoppdrag til kunden, og lagres i Norik Web. Vestfold El-tilsyn inngår oppfølgningsavtale med kunden til en årlig, avtalt kostnad. Avtalen dokumenterer overfor DLE at internkontrollforskriften er ivaretatt vedrørende elektro, og gir kunden anledning til å bruke Norik i eget anlegg.

Larsen er særlig fornøyd med dokumentasjonen, som kan skje på stedet. Det er også enkelt å følge opp i henhold til forskriftene de må forholde seg til.

– Det web-baserte systemet er fantastisk bra. Våre kunder føler at vi er veldig nøytrale når vi er ute og foretar kontroller for dem, sier Larsen. Han gjør stadig avtaler om internkontroll elektro for nye kunder.

– Noriks tilbakemelding hver mandag morgen er meget viktig for vår daglige drift, da dette danner vår base for ordre. Vi får mange, gode tilbakemeldninger fra våre kunder. Siden alle kundene våre har mulighet til å logge seg inn med eget brukernavn og passord, kan de til enhver tid sjekke hvordan situasjonen er nettopp i egen virksomhet, sier Larsen.

Vestfold El-tilsyn holder hus i Tønsberg, og har hele Vestfold fylke som sitt marked.
LITEN STAB: Vestfold El-tilsyn AS er et lite firma, men har mange kunder. Henning Næss (t.v.) er innleid kontrollør og jobber sammen med daglig leder, Sverre ­Larsen og kontrollør Håkon Wika.