Petterson & Gjellesvik Installasjon

Petterson & Gjellesvik Installasjon er en totalleverandør av elektroinstallasjoner med kundergrupper innen helsesektoren, offentlige bygg, bolig, private næringsbygg og prosessindustrien.

Topp samarbeidspartner

– Vi stiller store krav til oss selv overfor de tjenestene vi gir våre kunder. Da er det viktig at vi selv også har en leverandør som er tilpasset våre behov og som gir god oppfølging. Det har vi hos Norik.

Det sier Eirik Dahl, som er prosjektleder for internkontroll hos Pettersson & Gjellesvik Installasjon i Bergen. I følge han er det tre begreper som er sentrale for PG. Det er at de selv skal være kvalitetsbevisste, verdiskapende og pålitelige.

– Vi leverer varer og tjenester av høy kvalitet, og sørger for kompetanseutvikling hos våre ansatte. Vår egen fremtid sikres ved at våre folk er effektive og skaper gode resultater. Derfor blir det viktig å ta vare på medarbeidere, samarbeidspartnere, kunder og miljøet. Vårt oppdrag er å levere varen som bestilt og til avtalt tid. Ut ifra den målsettingen – der det stilles svært høye krav til oss selv – er det selvsagt viktig at vi har en topp samarbeidspartner på internkontroll, sier Dahl.

For tre år siden inngikk PG samarbeid med Norik.

– Norik ble valgt fordi de har et web-basert internkontrollprogram som er oversiktlig og greit å bruke.

– Programmet vi benytter registrerer avvik og gir tilbakemelding til oss på det som skal følges opp hos våre kunder. Det skjer i henhold til de kriteriene vi har lagt inn i systemet. Dette fungerer veldig bra, sier Dahl, og legger til at Norik har laget et eget oppsett for PG som er tilpasset nettopp deres bruk.
FØLGES OPP: Prosjektleder for Internkotroll hos Pettersson & Gjellesvik, Eirik Dahl, er fornøyd med den gode oppfølgingen internkontrollsystemet gir.
(Foto: Kathrine Waardal)