Normann Elektro

Normann Elektro er en bedrift i Oslo som har spesialisert seg på energisiden til sine kunder som omfatter blant annet borettslag og bedrifter.

Meget fornøyd brannvesen

– Norik har et mer fleksibelt system enn konkurrentene. Det er oversiktlig, driftssikkert, lett å håndtere, og så er det web-basert. Det sier Tom Svenningsen, styreleder i Normann Elektro.

Daglig leder i Normann Elektro AS, Halvor Gjerdingen, er helt enig. Han kan fortelle at de nå benytter Norik i et av Oslos største borettslag. Normann Elektro har seks ansatte, og konsentrerer seg om energisiden til sine kunder, som består av bedrifter og borettslag. Det innebærer blant annet sentralvarmeanlegg, varmepumper og gassanlegg. Termofotografering, el-kontroll, boliginstallasjoner og SD-anlegg er også arbeid de utfører.

– Dessuten har vi noen installasjoner i boliger via boligselskap. Vi har hele tiden utført internkontroll for våre kunder, og det var i den sammenhengen Norik dukket opp. Vi vurderte Norik og en konkurrerende leverandør. Valget falt på Norik. Deres system er mest fleksibelt, og dermed både mer oversiktlig og lettere å håndtere. Dessuten er det driftssikkert, sier Svenningsen.

– Norik kan tilby tjenester innen HMS og internkontroll på elektro, brann, bygg og VVS. Dette er avgjørende for våre kunder. Særlig er dette interessant for de større kundene, legger Svenningsen til.

Rune Sagen er vaktmester i Storgården Borettslag. Han har ansvaret for at bedriften utfører alle nødvendige kontroller i borettslaget. Storgården består av 551 leiligheter. Borettslaget skal . ivareta beboernes interesser og den daglige driften. Dette omfatter vedlikehold av energisentral, fellesarealer, vaskerier, garasjer, biloppstillingsplasser og grøntarealer. Til oppgaver som dette er det ansatt to vaktmestere.

– I borettslaget er det åtte heiser, og disse skal selvsagt sjekkes og vedlikeholdes. Vi har fått lagt inn serviceavtaler og kontrollrutiner i systemet. De som skal drive service på heisene får beskjed når det skal utføres. Blir ikke servicen gjennomført, får vi beskjed slik at vi kan purre. Når kontrollene er utført blir det registrert i systemet, slik at vi hele tiden har full oversikt, sier Sagen. Da vi tok kontakt med han, var han en runde i borettslagets vaskeri.

– Her har jeg med meg nettbrettet, og legger inn de nødvendige dataene. Når jeg kommer på kontoret overføres dette slik at alt er på ett sted. Vi hadde nylig inspeksjon fra brannvesenet her, og de var mektig imponert over systemet fra Norik. Her har vi alt samlet på ett sted; el-systemet, uteområder og VVS. Alle servicekontrakter er lagt inn. Brannvesenet var kjempefornøyd, og det er absolutt jeg også, smiler Sagen.
­IMPONERT: – Vi hadde nylig inspeksjon fra brannvesenet og de var mektig imponert over systemet fra Norik. Brannvesenet var kjempefornøyd og det er absolutt jeg også, sier vaktmester Rune Sagen.