Molde Næringseiendom

Molde Næringseiendom er en lokalt eid eiendomsbesitter i Molde med ca 20 000 m2 utleid kontor- og serviceareal.

Forbløffet over mulighetene

– Jeg hadde aldri trodd vi kunne få så mye styring ut av programmet som det ser ut til at vi får nå.

Det sier Torgeir Martinussen i Molde Næringseiendom. Han er forbløffet over at internkontrollsystemet er så omfattende og dekker alle de store behovene eiendomsselskapet har.

– Det var tilfeldig at jeg kom i kontakt med Terje og Norik. De var faktisk på jakt etter å leie lokaler hos oss, og det var slik jeg fikk høre hva Norik driver med. Vi er ennå ikke oppe med full implementering av systemet, men det jeg har sett så langt er enestående, sier Martinussen.
Han forteller mer enn gjerne om hvordan de benytter seg av det Norik har å tilby dem:

– Vårt utgangspunkt er at vi trenger et system for internkontroll av tekniske funksjoner i vår bygningsmasse. Så har vi ønsket å få det bygget ut som et kontroll- og kvalitetssystem for de aller fleste av faste gjøremål innen driften av eiendomsmassen vår. Vi ser nå at systemet har potensiale til å kunne ivareta all oppfølging av driftsfunksjonene i eiendomsmassen. Det hadde jeg ikke forestilt meg at Norik-systemet skulle kunne klare, sier Martinussen.

– Hva betyr dette for hverdagen hos deg?

– Tidligere har vi hatt 12–15 servicetilbydere til de ulike tekniske og praktiske fagområdene knyttet til driften av bygningsmassen. Men tilbakemeldingene etter kontroller fungerte ikke tilfredsstillende. Det samme gjaldt om og når avvik var lukket. Dette førte til at vi mange ganger var usikre hvorvidt feil var rettet eller ikke.

– Men nå er det en annen sitasjon?

– Ja, nå har vi mye bedre oversikt. Norik-systemet varsler automatisk et servicefirma som skal utføre kontroll på avtalt tidspunkt. Servicefirmaet logger seg på vårt system, og all aktivitet knyttet til denne kontrollen registreres. Dermed har vi oversikt over når alle kontroller skal tas, om de er gjennomført, hvilke avvik som eventuelt er avdekket og om disse avvikene er lukket. Alt får vi opp på ett enkelt skjermbilde! Dette medfører en betydelig effektiviseringsgevinst for oss. Gode kontroll- og ettersynsrutiner fører også til at hele vårt tekniske anlegg – som slett ikke er enkelt og ukomplisert – nå får en mer optimal livslengde.

– Du virker som om du ganske enkelt er forbløffet over mulighetene som ligger i Norik-systemet?

– Ja, jeg er det! Vi har fått samlet så mye styring i ett og samme program. Jeg hadde faktisk ikke trodd det var mulig, sier Martinussen.Torgeir Martinussen foran neste utbyggingsprosjekt for Molde Næringseiendom, den gamle platehallen.