ICA Norge AS

ICA Norge er et av landets ledende detaljhandelsselskap med 600 butikker innen formatene ICA, Rimi og Matkroken.

Skreddersydd for 600 butikker

– Vi er rett og slett helt «solgt» . Det er fantastisk at vi har fått dette systemet. Nå har vi bestandig full kontroll over alle 600 butikkene våre.

HMS-sjef i ICA Norge, Kristina Røed, skryter av Norik. Hun kan fortelle at opplegget fra Norik ganske enkelt er bra. ICA kom i kontakt med Norik i 2010, og fikk sine første avtaler med dem da. Tidligere hadde de hatt all internkontroll på papir. Det var et omfattende arbeid med 600 butikker.

Det første opplegget ICA hadde med Norik var enkel testing som gikk på HMS-mål og verneombud. I 2011 foretok de en evaluering av erfaringene ICA hadde gjort. Konklusjonene var entydige, og i januar 2012 gikk ICA derfor helt bort fra papirbasert internkontroll, og gikk 100 prosent inn for Norik.

– Da fikk vi innblikk i et helt annet system. Tidligere måtte vi foreta grundige, månedlige sjekker av alle faktorer i systemet. Det var den samme sjekken hver måned. Nå kan vi bare justere underveis dersom det er behov for å foreta endringer i en eller annen butikk. Det sier seg selv at det er veldig bra for oss, sier Røed som legger til:

– Vi er rett og slett helt «solgt» . Det er bare så fantastisk at vi har fått dette systemet. Nå kan vi enkelt følge opp hver eneste butikk. Det betyr at vi til enhver tid har full kontroll. Vi kan sørge for at alt er som det skal være på en helt annen måte enn tidligere. Systemet er rett og slett kjempebra. Terje og Erling i Norik er så smidige – de ser løsningene. De er dyktige! Vi har et fantastisk samarbeid, og det er helt opplagt at de ønsker at vi skal få alt på plass så enkelt og effektivt som mulig. Dersom vi har et problem er de engasjerte og løsningsorienterte, sier Røed. Hun fortsetter like entusiastisk:

– De lytter til det vi kommer med. De utfordrer oss; de står ikke bare der og nikker og sier «ja og ha», men kommer med konstruktive innspill som gjør at vi kommer videre. Dette har gjort at vi nå er adskillige bedre på internkontroll enn hva tilfellet har vært noen gang tidligere.

Det er stort sett Røed samt en liten stab sentralt i ICA Norge som styrer hele internkontrollprosessen i konsernet. De enkelte butikkene forholder seg til ICA, ikke til Norik.

– Ansatte i butikkene trenger kun å forholde seg til pc’en sin, sier hun.

– Hva skjer dersom noen i butikkene opplever problemer?

– Da tar de kontakt med oss. Et par måneder i innkjøringsperioden var det selvsagt enkelte som hadde noen utfordringer før alt og alle var på plass. Men det skulle jo bare mangle med en så stor organisasjon som vår.

– Konklusjonen er at Norik-systemet dere har tatt i bruk er tidsbesparende?

– Ja, helt klart! I tillegg er det kostnadseffektivt. Tidligere brukte vi alt for mye tid på revidering av internkontrollsystemet. Dessuten hadde vi store kostnader. På toppen av det hele har vi nå mye, mye bedre kontroll enn hva tilfellet var før vi kom i kontakt med Norik.

Som du skjønner er jeg fullstendig begeistret over det vi får hjelp til. Norik har nærmest skreddersydd et system tilpasset oss og vår bransje. Med andre ord har jeg ingen problemer med å anbefale Norik til hvem det skulle være, avslutter HMS-sjefen.