Elfag

Elfag er med sine 160 medlemsbedrifter og over 3000 ansatte en av landets største og mest kjente elektrikerkjeder.

Over 500 Norik-kunder

– Norik har vært fast leverandør av internkontrolltjenester for oss i mange år. Minst 50 prosent av alle våre installasjonsbedrifter benytter seg nå av systemet. Vårt mål er at alle skal gjøre det.

Det sier Trond Timmerman, kjedekoordinator i Elfag. Han er godt fornøyd med internkontrolltjenestene som Norik leverer. Elfag er Norges største i sin bransje, og selger elektromateriell for nærmere en milliard kroner i året. Elfag er i dag eid av den finske grossisten Onninen. I dag er det minst 50 prosent av alle deres installasjonsbedrifter som benytter seg av systemet. Dersom de når målet, vil alle stå rustet for kravene myndighetene og DSB stiller til dokumentasjon.

– Det betyr at alle vil kunne organisere det slik samfunnet forlanger. Dessuten vil det bli mer økonomisk for alle. De av våre bedrifter som bruker Norik i dag står ganske enkelt bedre rustet til å oppfylle kravene, enn de som ikke bruker Norik, sier Timmerman. Han understreker at Norik dermed også bidrar til en bedre økonomi for de som er med i systemet:

– Jo flere vi er som jobber sammen med samme system, desto bedre er det for alle. Vi er ganske enkelt veldig fornøyde med Norik, sier kjedekoordinatoren. Han kan også fortelle at installasjonsbedriftene i Elfagkjeden bruker internkontrollsystemet lokalt, i tillegg til at kunder hos de forskjellige medlemsbedriftene bruker systemet via Elfag. I alt er det rundt 80 bedrifter i Elfag-systemet som bruker Norik.

– Hver av dem igjen har sine kunder. Det betyr at det må være minst 500 som benytter Norik gjennom oss. Tilbakemeldingene vi får fra våre egne kunde og deres kunder er at folk er veldig fornøyde, avslutter Timmerman.




BEDRE FOR ALLE: – Jo flere vi er som jobber sammen med samme system, desto bedre er det for alle. Vi er ganske enkelt veldig fornøyde med Norik, sier kjedekoordinator i Elfag, Trond Timmerman.