Verdifull dokumentasjon

Storgården Borettslag
Med 551 leiligheter og et uteareal på 50 dekar er vaktmesterleder Rune Sagen i Storgården Borettslag helt avhengig av å ha et velfungerende internkontrollsystem.

Etter å ha benyttet Norik via deres faste el-installatør gjennom flere år, ønsket borettslaget i hovedstaden å kjøpe sin egen database. Med det fikk de full oversikt over kontroller og avviksregistrering fra alle leverandørene til borettslaget og tilgang til alle systemfunksjoner.

– Samarbeidet med Norik fungerer veldig bra. Systemet er tilpasset våre behov, og vi får påminnelse om kontroller hver måned. Dersom vi trenger faglig hjelp, får vi det umiddelbart, sier Sagen.

Storgården Borettslag er et OBOS-borettslag fordelt på 17 blokker, inkludert fire høyblokker med heis, eget vaskeri og et stort uteareal.

– OBOS har eget internkontrollsystem, som jeg synes er tungrodd. Norik sitt system er enkelt og velfungerende, sier Sagen. Han har kontrollansvar for VVS, bygninger, brann og uteareal med lekeplasser. Vaktmesterkollega, Morten Nygaard,har ansvar for vaskeriet.

Hver måned går det med én dag for å få gjennomført de faste kontrollene på VVS og vaskeri. I tillegg gjennomføres systematiske brannvernkontroller og generelle kontroller på bygg og uteareal.

– Dersom det må dokumenteres avvik, f.eks. lekkasjer eller skader på fasader, registreres dette i systemet, og styreleder får beskjed om at det er nødvendig å utbedre dette med én gang, sier Sagen.

– Hvor nødvendig vil du si at hyppige internkontroller er?
– Jeg synes det er veldig viktig, men også helt nødvendig. Når vi legger inn faste kontrollrutiner oppdager vi avvik enklere. Vi har blant annet avdekket at kraner drypper, og kunne da foreta nødvendig reparasjon slik at vi unngikk større lekkasje. I tillegg har avviket oppfølging. Når dagens elektrofirma har årlig el-kontroll, blir eventuelle avvik lagt inn i databasen, og dokumentert med bilder.

– Det oppdages stadig ulike avvik som med enkle grep registreres inn i systemet, og på den måten dokumenteres. Blant annet får styreleder i borettslaget påminnelse én gang i året når tiden er inne for medarbeidersamtale, sier Rune Sagen som varmt anbefaler Norik sitt interkontrollsystem.


Etter at vi inngikk avtale med Norik har tidsbruken blitt halvert.

Per Gunnar Nilsen, JM Hansen

Med Norik har vi fått et enkelt internkontrollsystem, både for oss som entreprenør og opp mot kundene våre.

Gaute Bergeland, Roxel Tekniske AS

Norik har vært behjelpelige med å trilrettelegge og forenkle jobben vår.

Shobeir Razavinik, Enqvist Næringseiendom AS

Norik sitt system er enkelt og velfungerende.

Rune Sagen, Storgården Borettslag

En ser hvor bra det er og hvor effektivt det kan brukes.

Tore Solberg, Hadeland Eiendomsutvikling AS

Nå ordnes alt på Norik-appen ute i felten.

Kjell Bekkevold, EL-kontrollør i ALT Installasjon AS

Arbeidstilsynet liker det vi driver med, og de blir kjempeimponert