Halverte tidsbruken

JM Hansen
Tidligere brukte han gjerne tre dager ute på bygget og tre dager på kontoret når han utførte internkontrollen. Med Norik bruker han tre dager tilsammen.

Montør Per Gunnar Nilsen hos JM Hansen Installasjon AS i Tromsø tok fagbrev i 1992, og har jobbet hos JM Hansen i 20 år. Han synes internkontrollprogrammet til Norik er veldig oversiktlig og godt.

- Det er lett for oss montører å bruke, og gir kundene god oversikt over tilstanden på anlegget, sier Nilsen.

– Tidligere brukte vi programmer som var veldig tidkrevende.Etter at vi inngikk avtale med Norik har tidsbruken blitt halvert, sier montøren.Han jobber i hovedsak på store nærings - og eiendomsbygg, som får gjennomført internkontroll hvert eller hvert annet år.

Også prosjektleder Ole Kristian Lium er godt fornøyd med samarbeidet med Norik.

– Vi opplever en veldig god service.Det er viktig at vi har noen å ta kontakt med, slik at vi ikke blir overlatt til oss selv straks programmet er tatt i bruk, sier Lium.

- Dessuten er Norik lydhøre når vi kommer med tips til forbedring, og gir oss god hjelp dersom vi gjør noe feil. Det er vi brukere som opplever hvordan systemet fungerer i hverdagen, og som enklest kan oppdage og rapportere feil. Her har Norik vist stor smarbeidsvilje, og fulgt opp de tilbakemeldingene vi har gitt dem, sier han.

– Vi har et stort spekter av fagfelt, og driver både med elektro, automasjon, brann og adgangskontroll. I tillegg har vi maritim avdeling som kjører sitt eget system.

– Vi har omtrent 70 kunder som vi bruker Norik på, sier Lium og legger til at de er Tromsø’s største lokaleide aktør.

JM Hansen Installasjon AS har 140 ansatte. I tillegg til hovedkontoret i Tromsø, har de installasjonsavdeling i Longyearbyen på Svalbard, med 16 erfarne fagfolk, som alle er vant til å jobbe i ekstremvær. På Storsteinnes i Balsfjord har de 12 ansatte.

Bedriften er totalleverandør av elektroinstallasjoner, fra store komplekse anlegg til små servicejobber. De utfører alt fra anbudsregning og prosjektering, til prosjektledelse og gjennomføring av tekniske installasjoner i private og offentlige bygg.


Etter at vi inngikk avtale med Norik har tidsbruken blitt halvert.

Per Gunnar Nilsen, JM Hansen

Med Norik har vi fått et enkelt internkontrollsystem, både for oss som entreprenør og opp mot kundene våre.

Gaute Bergeland, Roxel Tekniske AS

Norik har vært behjelpelige med å trilrettelegge og forenkle jobben vår.

Shobeir Razavinik, Enqvist Næringseiendom AS

Norik sitt system er enkelt og velfungerende.

Rune Sagen, Storgården Borettslag

En ser hvor bra det er og hvor effektivt det kan brukes.

Tore Solberg, Hadeland Eiendomsutvikling AS

Nå ordnes alt på Norik-appen ute i felten.

Kjell Bekkevold, EL-kontrollør i ALT Installasjon AS

Arbeidstilsynet liker det vi driver med, og de blir kjempeimponert