Andre boller

Hadeland Eiendomsutvikling AS
I oktober 2017 skjønte Hadeland Eiendomsutvikling AS i Gran på Hadeland at de måtte ta tak, og startet sitt samarbeid med Norik.

Tidligere var vi altfor dårlige på internkontroll. Vi skjønte etter hvert at vi måtte ta tak. Etter å ha orientert oss om hva som fantes besluttet vi å sende en forespørsel til Norik. De presenterte seg for oss, og vi bestemte oss raskt for at vi ville se nærmere på systemet.Daglig leder, Tore Solberg, forteller engasjert om sin introduksjon til Norik.

Butikk og bolig

Hadeland Eiendomsutvikling AS er et lite eiendomsselskap, som ble stiftet i 1985. De eier og driver et kjøpesenter, har utleieleiligheter i Oslo og driver med utvikling og gjennomføring av boligprosjekt. Familiebedriften med fire ansatte driver også forretningsvirksomhet.

– Gjennom prosessen sammen med Norik har vi fått øynene opp for ansvaret rundt de mange offentlige krav som stilles. Vi har blitt mer og mer bevisst på hvor viktig det er å ha dette på stell, sier Solberg.

Uvurderlig oppfølging

Han får ikke fullrost hjelpen og oppfølgingen fra Norik, som har vært over all forventning.

– Foruten eiendomsdrift så vi muligheten til å benytte Norik i vanlig butikkdrift. Vi driver også et spisested, og Norik har lagt ned mye arbeid for å tilpasse systemet og hjelpe oss videre. Dette er helt nytt for oss. Vi har nå leid inn en person som jobber med oppbygging av internkontrollen vår.

Tilpasset program

Solberg ser også at mange har mye å lære når det gjelder internkontroll med tanke på utleieleiligheter, både i små og store sameier.

– Selv om det var kjøpesenteret som dro det hele i gang, ønsker vi også bruke Norik på våre utleieleiligheter. Et kombinasjonsbygg med forretninger, selveierboliger og kontorer har ulike krav og behov for internkontroll. Vi har lagt mye vekt på å få dette tilpasset vår virksomhet. Nå er vi helt i startgropa for å sette i gang overfor leietakere. Sammen med Norik har vi brukt mye tid på å få til dette på best mulig måte. Vi har blant annet tilpasset programmet med maler og vedlegg etter våre behov. Jeg har tro på at vi skal få det til å fungere, og at det blir enkelt å følge opp, sier Solberg.

Han legger til at man får større eierskap til systemet når en jobber seg gjennom systemet og får det tilpasset til egne behov.

– En ser hvor bra det er, hvor effektivt det kan brukes, og at det kan utnyttes til det fulle.

Eiendomsselskapet har ikke bare fokus på at egen internkontroll skal være på stell. De er også tydelig på at firmaer som utfører servicetjenester for dem må bruke Norik sitt system til å rapportere etter utført oppdrag.

– Vi opplevde at et heisfirma ikke ville ta systemet i bruk. Da truet jeg med å si opp kontrakten vi hadde med dem, sier Tore Solberg. Og dermed var det slutt på den diskusjonen.


Etter at vi inngikk avtale med Norik har tidsbruken blitt halvert.

Per Gunnar Nilsen, JM Hansen

Med Norik har vi fått et enkelt internkontrollsystem, både for oss som entreprenør og opp mot kundene våre.

Gaute Bergeland, Roxel Tekniske AS

Norik har vært behjelpelige med å trilrettelegge og forenkle jobben vår.

Shobeir Razavinik, Enqvist Næringseiendom AS

Norik sitt system er enkelt og velfungerende.

Rune Sagen, Storgården Borettslag

En ser hvor bra det er og hvor effektivt det kan brukes.

Tore Solberg, Hadeland Eiendomsutvikling AS

Nå ordnes alt på Norik-appen ute i felten.

Kjell Bekkevold, EL-kontrollør i ALT Installasjon AS

Arbeidstilsynet liker det vi driver med, og de blir kjempeimponert