Et intuitivt system

Enqvist Næringseiendom AS
Etter vårt første møte med Norik var vi overbevist om at dette var et hjelpemiddel som ville være passe enkelt i bruk, til en akseptabel pris og som kan bygges ut og tilpasses ulike behov.

Det sier Karl Arne Enqvist, eier og styreleder i Enqvist Næringseiendom AS i Oslo. Datterselskapet Enqvist Eiendomsdrift AS driver forretningsførsel for boligselskaper på det sentrale Østlandet, en virksomhet som ble etablert for mer enn 70 år siden. Det erhovedsakelig boligsameier og borettslag som er kundene. Lenge har det vært registrert et behov for et praktisk hjelpemiddel for å ivareta denne lovpålagte funksjonen i boligselskapene.

- Positive medarbeidere med god faglig kompetanse, samt gode systemer og rutiner, gjør oss i stand til å levere tjenester av god kvalitet til riktig pris og til rett tid, sier Enqvist.

Dynamisk og tilpasningsdyktig

Det var gjennom 2016-utgaven av Norik-magasinet at Enqvist ble gjort kjent med Norik som leverandør av internkontrollsystem.

– Vi hadde behov for et profesjonelt internkontrollsystem, og inviterte Norik til samtale etter å ha lest magasinet, sier Enqvist. Både systemet og menneskene bak tiltalte oss, og vi inngikk et samarbeid.

– Vi opplever Norik som en dynamisk leverandør, som kontinuerlig videreutvikler og tilpasser systemet. De er lett tilgjengelige, både hva gjelder service og tilpasninger. Leveransene er pålitelige og medarbeiderne imøtekommende, sier han.

– Det at systemet kan håndteres ved enkle hjelpemidler som mobiltelefon eller nettbrett, og at dokumentasjon gjennomføres ved fotografering, gjør at internkontrollarbeidet blir en lek, i stedet for å være en lite lystbetont, lovpålagt oppgave.

– Hvordan har dere utført internkontrollen tidligere?
– Det har alltid vært et problem å finne en hensiktsmessig måte å gjøre dette på, og sikre oss at vi gjennomfører de kontrollrutiner som er beskrevet og ikke minst lovpålagt. Og det er selvsagt en fordel at vi bevisst forebygger person- og materiellskade. Det har gjerne blitt utført manuelt og etter innfallsmetoden. Nå opererer vi i et system der vi får påminnelser om hva som må gjøres. Det forenkler og er tidsbesparende, i tillegg til at vi har nødvendig dokumentasjon dersom skaden skulle skje, sier Enqvist. Da vi for vel et år siden fikk branntilsyn, så vi for alvor nytten. Siden vi brukte Norik kunne vi overfor Oslo brann - og redningsetat dokumentere risikoanalyser så vel som gjennomførte kontroller!

Tilrettelagt bruk

Enqvist Næringseiendom AS og Enqvist Eiendomsdrift AS samarbeider med noen av Norges største boligutbyggere med tilrettelegging og oppstart av nye boligselskaper.

– Dekker Norik behovet dere har overfor boligselskapene og egne kontroller?
– Ja, behovet blir godt ivaretatt, både overfor boligselskapene, men også som eier og forvalter av næringseiendom. Sammen med Norik tilpasser vi rutinene i forhold til behovet i det enkelte sameie eller borettslag. Samarbeidet gjør at boligselskapene har et hensiktsmessig instrument og hjelpemiddel for å ivareta lovpålagt internkontroll, sier Shobeir Razavinik, eiendomssjef i Enqvist Næringseiendom AS.Han legger til at Norik har vært behjelpelig med å tilrettelegge og forenkle jobben deres ved å utarbeide maler og gjøre tilpasninger.Dette har gjort Norik lett å bruke i boligselskapene, hvor styrene ofte mangler faglige forutsetninger.

– Risikoanalysen gjennomføres relativt enkelt når vi, sammen med boligselskapene, gjennomgår deres behov. I Norik registrerer vi eiendommen sammen med kunden, og da fremkommer risikoanalysen som et mer eller mindre direkte resultat. Dette er ofte den største terskelen å komme over for boligselskapene når de skal sette i gang med lovpålagt internkontroll. I denne prosessen bevisstgjøres styrene om kritiske punkter og ansvar, sier Razavinik.

Høringsinstans

Enqvist Eiendomsdrift AS teller i dag 19 medarbeidere, og er i stadig vekst. De var en av initiativtakerne til etablering av FBIO, Frittstående Boligforvalteres Interesseorganisasjon, og er blant høringsinstansene når myndighetene skal innføre regelverk knyttet til boligselskapene.


Etter at vi inngikk avtale med Norik har tidsbruken blitt halvert.

Per Gunnar Nilsen, JM Hansen

Med Norik har vi fått et enkelt internkontrollsystem, både for oss som entreprenør og opp mot kundene våre.

Gaute Bergeland, Roxel Tekniske AS

Norik har vært behjelpelige med å trilrettelegge og forenkle jobben vår.

Shobeir Razavinik, Enqvist Næringseiendom AS

Norik sitt system er enkelt og velfungerende.

Rune Sagen, Storgården Borettslag

En ser hvor bra det er og hvor effektivt det kan brukes.

Tore Solberg, Hadeland Eiendomsutvikling AS

Nå ordnes alt på Norik-appen ute i felten.

Kjell Bekkevold, EL-kontrollør i ALT Installasjon AS

Arbeidstilsynet liker det vi driver med, og de blir kjempeimponert