Enkel internkontroll for 5000 ansatte

Norsk Butikkdrift AS
– Vi er opptatt av å følge lover og regler på en god måte, så vi må hjelpe butikkene med å gjøre internkontrollen enkel. Hadde vi ikke hatt Norik eller et tilsvarende system vet jeg ikke hvordan vi skulle løst det, sier Kristina Røed, som er HMS-sjef i Coop Norge Handel.

Røed var tidligere HMS-sjef for ICA Norge, før de ble kjøpt opp av Coop. Norik ble brukt i alle ICAs butikker, og Røed var så fornøyd med systemet at hun tok det med videre til Coop. Her har hun HMS-ansvar for 750 kolleger og nærmere 5 000 ansatte fordelt på 370 butikker, så hun kjeder seg ikke på jobben. Mye av tiden hennes går med til å få på plass rutiner for HMS og brannvern, men hun er spesielt opptatt av å gjøre hverdagen til de som jobber i butikkene enklere, slik at de kan fokusere på å håndtere kunder og plassere varer.

– I butikkene bruker de nettbrett med Noriks mobilversjon til vernerundene. Vi har en årssyklus med alle de lovpålagte oppgavene, og hver måned aktiveres en ny sjekkliste. Der står det også beskrevet hva som skal gjøres og hvorfor. Så krysser de bare av hva som er ok og ikke. Det er veldig enkelt, det er ikke behov for flere dagers kurs for å lære Norik, sier Røed.

Arbeidstilsynet er også fornøyde med Norik. I arbeidsmiljøloven står det at internkontrollen skal dokumenteres, og før systemet ble tatt i bruk tok Røed kontakt med Arbeidstilsynet og spurte om de hadde noen innvendinger. Etter at de så det i bruk har det ikke vært noen tvil:

– Når Arbeidstilsynet kommer på besøk nå kan butikksjefen bare vise dem inn på kontoret og peke ut hva som har blitt gjort, hva som skal gjøres og når det skal gjøres i Norik. All dokumentasjon ligger lagret i systemet. De liker det vi driver med, og de blir kjempeimponert, sier Røed engasjert.

Stadig nye tilpasninger

Tett samarbeid, åpen dialog og mer enn lydhøre for nye tilpasninger er noe av det Røed trekker fram etter flere års samarbeid med Norik.

– Da vi inngikk samarbeidet med Norik i 2011 så vi at skjermvisningen ikke var så lett i bruk for de som jobbet i butikkene. Norik utviklet en egen enkel visning for oss. Denne har vi videreført, det eneste vi trengte å endre var navnene på butikkene. Det krever ikke masse ekstra tid for å videreutvikle systemet.Vi prøver hele tiden å tenke nytt og gjøre ting bedre, sier Røed.

– Er det noen nye funksjoner som har kommet til nå i det siste?
– Innloggingsbildet ble endret i 2015. Hver gang noen i en butikk logger seg på kan de se med en gang hvor mange avvik de har, og hvor mange av dem som er løst eller ikke. Med tanke på brannettersyn står det når dette ble utført sist, og når det er avtalt neste gang. Det er veldig greit for dem å vite, siden det er lovpålagt. Norik brukes også til energimåling. Vi kan se grafer over hvor mye energi som brukes. Hvis du for eksempel har kjøledisker det er noe galt med, så blir det logget i systemet, sier Røed.

– Akkurat nå jobber Norik med å få på plass RUH (Rapportering av uønskede hendelser) i systemet, slik at det kan brukes av de i butikkene, om det skulle skje noe. Vi ønsker også at det skal være lett å hente ut statistikk om hva slags hendelser som oppstår for å kunne forebygge disse. Om noen hendelser skjer i flere butikker bør vi synliggjøre dette for de andre butikkene. En eller to ganger i året legger vi ut en oversikt over ting som kan skje, for å bruke i det forebyg gende HMS - arbeidet. Vi har tett dialog med butikksjefer, kollegaer på drift og selskapets samarbeidspartnere, og alle sammen fokuserer på hvordan vi kan gjøre hverdagen enklere og bedre for de som jobber i butikkene. Vi er ganske på, smiler Røed.


Etter at vi inngikk avtale med Norik har tidsbruken blitt halvert.

Per Gunnar Nilsen, JM Hansen

Med Norik har vi fått et enkelt internkontrollsystem, både for oss som entreprenør og opp mot kundene våre.

Gaute Bergeland, Roxel Tekniske AS

Norik har vært behjelpelige med å trilrettelegge og forenkle jobben vår.

Shobeir Razavinik, Enqvist Næringseiendom AS

Norik sitt system er enkelt og velfungerende.

Rune Sagen, Storgården Borettslag

En ser hvor bra det er og hvor effektivt det kan brukes.

Tore Solberg, Hadeland Eiendomsutvikling AS

Nå ordnes alt på Norik-appen ute i felten.

Kjell Bekkevold, EL-kontrollør i ALT Installasjon AS

Arbeidstilsynet liker det vi driver med, og de blir kjempeimponert